DỊCH VỤ Y KHOA

KHÁM SỨC KHỎE SỔ HỒNG

Thực hiện Thông tư liên tịch số 11/2006/TTLT-BYT-BTC ngày 30/11/2006 của Bộ Y Tế và Bộ Tài Chính về việc .....

KHÁM SỨC KHỎE THẺ XANH

  

Hiện nay, ngoài Khám Sức Khỏe theo Thông tư 14 của Bộ Y tế, Phòng Khám Đa Khoa Sài Gòn .......