Trong nước > Báo chí trong nước viết về các chương trình xã hội của PK ĐK Sài Gòn:

Báo chí trong nước viết về các chương trình xã hội của PK ĐK Sài Gòn:

Báo Tuổi Trẻ:


Báo Thanh Niên:


Báo Người Lao Động:


Báo Quân Đội Nhân Dân:
Báo Thừa Thiên HUẾ:


Bệnh Xơ Gan (1/23/2014 12:43:59 AM)
Bệnh Trĩ (1/12/2014 9:02:51 AM)