Các Chuyên Khoa > KHOA RĂNG HÀM MẶT
Thực hiện tất cả các loại hình điều trị kỹ thuật cao của Ngành Nha khoa tiên tiến: Khám và điều trị  tủy – khám răng với máy nội soi, tẩy trắng răng,
đo độ hôi miệng, cắm ghép răng (Implant), phục hình răng sứ, hàm khung kim loại, chỉnh hình răng mặt, cạo vôi bằng máy siêu âm, nhổ răng, đánh bóng,
massage răng miệng, trám răng thẩm mỹ.

CHUYÊN KHOA TAI - MŨI - HỌNG (6/22/2015 7:39:53 AM)
CHUYÊN KHOA NGOẠI (3/16/2015 2:44:52 AM)
CHUYÊN KHOA SẢN PHỤ KHOA (1/7/2014 2:00:47 AM)
CHUYÊN KHOA XÉT NGHIỆM (1/7/2014 1:12:55 AM)
KHOA CHẨN ĐOÁN HÌNH ẢNH (1/7/2014 1:12:52 AM)
CHUYÊN KHOA DA LIỄU (1/7/2014 12:56:37 AM)
CHUYÊN KHOA MẮT (1/6/2014 9:47:45 AM)
CHUYÊN KHOA NỘI (1/6/2014 9:17:34 AM)